Welke regels zijn er met lasergamen (alle regels uitgelegd)

Om lasergamen eerlijk en veilig te laten verlopen zijn er een aantal regels waar iedereen zich aan moet houden. In deze blog lees je welke dit zijn en waarom deze door de spelers opgevolgd moeten worden. 

Wat zijn de regels met lasergamen
Tijdens een ronde lasergamen is het de bedoeling dat iedereen zich aan de regels houdt. Op deze manier kan het spel eerlijk en veilig verlopen. Er is daarom ook onderscheid gemaakt tussen regels om het spel eerlijk te laten verlopen en regels voor de veiligheid.

Spelregels

 • Niet je mede- of tegenspelers pesten of uitschelden
 • Niet je sensoren op je vest blokkeren
 • Niet je eigen laserstraal afdekken met je hand
 • Niet kruipen
 • Niet op de grond gaan liggen
 • Geen fysiek contact tussen mede- en tegenspelers
 • Niet aan objecten komen of deze verplaatsen
 • Eventuele instructies van de spelinstructeur opvolgen
 • Geen elektronische apparatuur meenemen 

Veiligheidsregels

 • Voldoende afstand houden
 • Je wapen ten allen tijden met twee handen vast houden
 • Niet op of over objecten heen klimmen
 • Niet kruipen
 • Niet op de grond gaan liggen
 • Geen open schoenen dragen zoals sandalen of slippers
 • Geen eten en drinken meenemen

Het kan per lasergame centrum verschillen welke regels wel en niet in acht worden genomen. 

Je kent nu alle verschillende regels van lasergamen. Lees vooral verder als je meer informatie wil over deze regels. Je leest in deze blog ook onder andere wie de regels maakt en wat er gebeurd als iemand zich hier niet aan houdt. 

Alle lasergame regels uitgelegd

Regels om het spel eerlijk te laten verlopen

Niet je mede- of tegenspelers pesten of uitschelden
Een van de belangrijkste regels is dat je niet je mede- of tegenspelers uitscheld of pest, iedereen moet immers een leuke tijd beleven tijdens lasergamen. Pesten en schelden is daarom uit den boze.

Niet je sensoren op je vest blokkeren

Door met je hand een van de sensoren te bedekken kan de tegenstander deze minder goed zien en er daardoor minder snel op schieten. Daarom wordt dit gezien als valsspelen. 

Niet je eigen laserstraal afdekken met je hand
Met lasergamen schiet je niet met echte laserstralen maar met infrarood stralen. Wanneer je een hand voor de loop van het pistool houdt kun je gewoon schieten en spelers raken. Door je hand ervoor te houden zien je tegenspelers niet de rode straal met als gevolg dat ze je minder snel opmerken. Dit wordt gezien als valsspelen.

Eventuele instructies van de spelinstructeur opvolgen
Wanneer iemand tijdens het spelen zich niet aan de regels houdt of per ongeluk een regel overtreed wordt dit aangegeven door de spelinstructeur. De speler in kwestie moet de aangegeven instructies vervolgens opvolgen. 

Niet kruipen
Je mag niet kruipen omdat hierdoor de sensoren op de voorkant van je vest niet geraakt kunnen worden. Hierdoor kan echter ook het wapen beschadigen omdat deze op de grond komt. Tot slot bestaat de kans dat mensen over je heen vallen omdat ze je niet zien. 

Niet op de grond gaan liggen

Om dezelfde reden dat je niet mag kruipen mag je ook niet op de grond gaan liggen.

Geen fysiek contact tussen mede- en tegenspelers
Je mag geen fysiek contact hebben tussen je mede- en tegenspelers. Wanneer je bijvoorbeeld iemand duwt of aan iemand trekt kan dit gevaarlijke situaties opleveren.

Niet aan objecten komen of verplaatsen
In een speelveld staan allerlei verschillende objecten. Denk bijvoorbeeld aan tonnen, pallets, autobanden en andere objecten om achter te schuilen. Het is niet toegestaan om hier aan te komen of om deze te verplaatsen. Het wil nog wel eens gebeuren dat iemand dit gebruikt als schild. 

Geen elektronische apparatuur meenemen 
Dit is een regel die niet voor alle lasergame centrums geldt. Het wordt afgeraden voor de veiligheid en om te voorkomen dat het stuk gaat. Mocht je het toch meenemen dan is dit altijd op eigen risico.

Regels om het spel veilig te laten verlopen

Voldoende afstand houden
Spelers moeten altijd proberen voldoende afstand te houden. Hiermee voorkom je dat je tegen iemand aanloopt.

Je wapen ten allen tijden met twee handen vast houden
Wanneer je het wapen met een hand vasthoudt bestaat de kans dat je hiermee gaat zwaaien, bijvoorbeeld als je onverwachts iemand tegenkomt en op hem wil schieten. Als een mede- of tegenspeler te dicht bij je staat kun je hem per ongeluk met het wapen raken. 

Niet op of over objecten heen klimmen
Wanneer je op of over objecten gaat klimmen bestaat de kans dat je valt. Tevens kunnen het vest, het pistool en de objecten beschadigen. 

Niet kruipen
Wanneer je kruipt wordt je minder snel opgemerkt en is er een kans dat iemand over je heen valt. 

Niet op de grond gaan liggen
Om dezelfde reden dat je niet mag kruipen mag je ook niet op de grond gaan liggen.

Geen open schoenen dragen zoals sandalen of slippers
Wanneer je open schoenen draagt en een mede- of tegenspeler te dichtbij komt kan die op je tenen gaan staan. Je kan tevens per ongeluk met je tenen ergens tegen aanstoten. Dit kan lelijke blessures opleveren. 

Eten en drinken is niet toegestaan tijdens het spelen
Wanneer je eten of drinken meeneemt en hiermee knoeit bestaat de kans dan iemand hierdoor uitglijdt. 

Wie maakt de regels met lasergamen?

De eigenaar van een lasergame centrum maakt en bepaalt in principe zijn eigen regels. Om het spel eerlijk en veilig te laten verlopen zijn veel regels echter overal hetzelfde. Het kan zijn dat de eigenaar van een lasergame centrum uitzonderingen maakt. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je bij de een wel je telefoon mag meenemen maar bij de ander niet. 

Hoe wordt ervoor gezorgd dat de regels gehandhaafd worden?

Wanneer je binnen speelt (dit is vaak het geval) houdt de spelinstructeur iedereen in de gaten in de controle kamer. Doordat in het speelveld overal camera’s hangen kan hij in de gaten houden of het spel eerlijk en veilig verloopt. Wanneer er buiten wordt gespeeld kunnen er ook camera’s hangen maar is er ook een kans dat er verschillende spelinstruceurs zich in het speelveld bevinden. 

Wat gebeurd er als iemand zich niet aan de regels houdt?

Wanneer iemand zich niet aan de regels houdt krijgt diegene vaak eerst een waarschuwing. Indien er binnen wordt gespeeld krijgt diegene via een intercom de waarschuwing te horen. Bij buiten spelen deelt de spelinstructeur, vaak met behulp van een megafoon, de waarschuwing uit aan de speler in kwestie. 

Als de speler in kwestie de waarschuwing negeert kan er een tweede waarschuwing volgen of wordt deze verzocht het speelveld te verlaten. Als diegene hier geen gehoor aangeeft kan de spelinstructeur ervoor kiezen om het vest en pistool op afstand uit te schakelen. Op deze manier kan de speler niet meer deelnemen aan het spel. De spelinstructeur kiest in dit geval ook vaak voor om zijn score te wissen. Indien de desbetreffende speler meerdere rondes heeft gereserveerd kan de spelinstructeur ervoor kiezen hem niet meer te laten deelnemen. 

Wat zijn de verschillen tussen binnen en buiten?

Over het algemeen zijn de regels voor binnen en buiten spelen hetzelfde. Het verschil zit hem met name in de handhaving van de regels. Binnen worden de spelers met behulp van camera’s in de gaten gehouden. Wanneer er buiten wordt gespeeld bestaat de kans dat één of meerdere spelinstructies zich in het speelveld bevinden. Op deze manier controleren ze of de spelers zich aan de spel- en veiligheidsregels houden. 

Conclusie

Je kent nu alle spel- en veiligheidsregels bij het spelen van laser lag. Leef altijd deze regels na als je gaat spelen zodat het voor iedereen leuk en veilig blijft. Wanneer je thuis speelt kun je zelf je eigen regels maken. We hopen dat deze blog dan een inspiratiebron voor je is. 

Published: 
juni 4, 2022
Published: juni 4, 2022